Buhalterinės apskaitos valdybos Finansinių operacijų skyriaus Vyresnysis specialistas

darbo skelbimas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos policijos įstaigų veikla
Buhalterinės apskaitos valdyba Finansinių operacijų skyrius
 
Darbo vieta Vilnius
Darbo pobūdis 1. teisingai ir laiku atlieka visas ūkines operacijas susijusias su banko apskaita, su mokėtinų, gautinų sumų ir kitų finansinių įsipareigojimų bei pajamų apskaita;
2. įveda duomenis į naudojamą buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą ir atsako už įvestų duomenų atitikimą apskaitos dokumentams;
3. rengia mokėjimo nurodymus pagal teisingai užpildytus dokumentus elektroninės bankininkystės programomis;
4. sutikrina banko sąskaitos likučius su Didžiosios knygos likučių duomenimis pagal finansavimo šaltinius ir kitus požymius;
5. spausdina skolų suderinimo aktus bei derina su kitomis įstaigomis įsiskolinimo likučius
6. apskaičiuoja statutinių valstybės tarnautojų važiavimo išlaidas ir parengia įsakymus;
7. teikia pagal kompetenciją duomenis važiavimo išlaidų kompensacijoms mokėti lėšų užsakymui;
8. tikrina ar neviršija nustatyto tarnybinio mobiliojo ryšio išlaidų limito ir rengia ataskaitą dėl viršijančios sumos išskaitymo ir darbuotojo darbo užmokesčio;
9. nustatytais terminais teikia visus Skyriui priskirtos srities duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų bei biudžeto vykdymo rinkiniams sudaryti.
Siūlome
Reikalavimai 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį ekonomikos srities išsilavinimą
2. mokėti tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti raštvedybos taisykles;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais (Buhalterinės apskaitos įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais (LRV nutarimas dėl komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą ir valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
6. PRIVALUMAS - darbo patirtis tvarkant biudžetinės įstaigos apskaitą
Galioja nuo 2018-02-13
Galioja iki 2018-02-20
Kontaktai https://www.cvbankas.lt/buhalterines-apskaitos-valdybos-finansiniu-operaciju-skyriaus-vyresnysis-specialistas-vilniuje/1-5065041
 
 

Grįžti atgal į skelbimų sąrašą
© 2008-2017. Nemokami skelbimai

CVBankas | Darbo skelbimai | Sveikinimai


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas